Profesionalism ȘI EFICIENȚĂ

Notar public cu experiență, Natașa Laura Cucu este membru al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și al Camerei Notarilor Publici Craiova. Biroul Individual Notarial Natașa Laura Cucu, fondat în 2006, asigură toată gama de servicii notariale prevăzute de lege și are colaborări cu toate instituțiile administrative, bancare și juridice din Drobeta Turnu Severin, în special, dar și de oriunde din România, în funcție de necesitățile clienților.​ Programul de lucru cu publicul este de luni până vineri între orele 09:00 și 17:00, cu posibilitate de extindere în funcție de programare.

SERVICII NOTARIALE

 • redactarea înscrisurilor cu conținut juridic, la solicitarea părților;
 • autentificarea înscrisurilor;
 • procedura succesorală notarială, pentru succesiunile defuncților care au avut ultimul domiciliu situat în circumscripția teritorială a Judecătoriei Drobeta Turnu Severin sau, în cazul moștenirilor succesive, dacă acela dintre autori care a decedat cel din urmă a avut ultimul domiciliu în circumscripția teritorială a judecătoriei Drobeta Turnu Severin;
 • certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
 • legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum și a sigiliilor;
 • darea de dată certă înscrisurilor;
 • primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor și a documentelor prezentate de părți, precum și a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spațiului și utilităților de care dispune biroul notarial;
 • actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin și al cecurilor, dacă plata urmează a se face în circumscripția teritorială a Judecătoriei Drobeta Turnu Severin;
 • legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
 • efectuarea și legalizarea traducerilor;
 • eliberarea de încheieri cu privire la rezultatul verificărilor efectuate în Registrul de evidență a procedurilor succesorale al Camerelor Notarilor Publici și în registrele naționale notariale ale Uniunii Notarilor Publici, în condițiile legii;
 • eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a întocmit;
 • activități fiduciare, în condițiile legii;
 • numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special;
 • înregistrarea și păstrarea, în condițiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;
 • certificarea etapelor procedurale ale licitațiilor și/sau ale rezultatelor acestora;
 • procedura divorțului, în condițiile legii, dacă locul încheierii căsătoriei sau ultima locuință comună a soților se află în raza teritorială a Judecătoriei Drobeta Turnu Severin;
 • emiterea certificatului european de moștenitor;
 • lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moștenitorilor;
 • emiterea titlurilor executorii notariale;
 • consultații juridice în materie notarială atât privind conținutul actelor pe care le îndeplinesc, dar și altele, putând participa, în calitate de specialist desemnat de părți, la pregătirea și întocmirea unor acte juridice cu caracter notarial;
 • agent al Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare;
 • orice alte activități date de lege în competența notarului public.

Promptitudine ȘI COMUNICARE

Pentru programări sau solicitări de informații cu privire la întocmirea unor acte sau proceduri notariale ne puteți contacta telefonic sau pe e-mail.